Villa SmartBo är ett projekt om teknikstöd i boendet som FSDB, Föreningen Fruktträdet och Mullsjö folkhögskola driver gemensamt. Allmänna arvsfonden finansierar projektet.

På Mullsjö folkhögskolas område finns ett fristående gult småhus. Det byggs om för att passa dövblind boende. Husets planlösning, inredning, belysning, utrustning och mycket annat bestäms av dövblinda brukare.

Tanken är att Villa SmartBo skall bli ett fint exempel på hur en bostad kan utformas till ett väl fungerande, säkert och tryggt boende för dövblinda.

Projektet är treårigt och pågår under åren 2003 – 2005. Efter projekttidens slut fortsätter verksamheten i Mullsjö folkhögskolas regi.