Där kommer att finnas allt som finns i ett vanligt hem och en hel del till. Husets planlösning är anpassad för dövblinda. Inredning, möbler, belysning, maskinell utrustning som tvätt- och diskmaskiner, dammsugare, hushållsmaskiner, husgeråd, hjälpmedel mm väljs ut av dövblinda för att passa dövblinda.

Det kommer att finnas kombinerade tal-, text- och bildtelefoner för att passa alla kommunikationssätt.

I huset finns ett styr- och varseblivningssystem som skall underlätta ett självständigt och säkert boende. Systemet kan helt anpassas till individuella önskemål. Det kommer alltså att finnas en mängd möjligheter som man inte behöver utnyttja om man inte vill.

Här är några exempel: Spisen är försedd med överhettningsskydd som automatiskt stänger av den om en platta blir för het. De som vet med sig att de ofta glömmer att stänga vattenkranen kan välja att få en varning när det händer.

Om det blir rökutveckling och brandvarnaren sätter igång så finns det flera automatiska funktioner. De stänger av spis, mikrovågsugn, TV, värmefläktar och annat, som kan orsaka brand. Samtidigt får man varningar via vibrator, ljud- och ljussignaler. All belysning i huset tänds för att man lättare skall hitta ut. Larm går till servicecentral och/eller brandförsvar. Dörrlåset öppnas så att brandmän och annan hjälp lättare kan komma in.

I Villa SmartBo finns det vi kallar ”Gå ut”- och ”God natt”-knappar. När man lämnar lägenheten kan man vid ytterdörren trycka på en knapp. Då får man genom ljussignal, röstmeddelande och taktil signal besked ifall det är ok att lämna lägenheten eller om man har glömt något, t.ex att spisen är på. En liknande knapp finns vid sängen. Det känns tryggt att lämna lägenheten eller somna när man har förvissat sig om att allt är i sin ordning.

Det finns också en funktion som tänder belysningen hela vägen till toaletten om man stiger ur sängen nattetid. Har man inte kommit tillbaka inom en viss tid så kan, om man vill, en signal gå till en servicecentral. Man kan ju ha fallit eller halkat på vägen.

Genom styrsystemet kan man kolla och styra en mängd funktioner i lägenheten. Det är särskilt värdefullt för dövblinda som också är rörelsehindrade.