Villa SmartBo skall bli en kunskaps- och inspirationskälla för många grupper. Naturligtvis för dövblinda själva men också för landstingens hjälpmedelsverksamhet, kommunernas bostadsanpassare, hjälpmedelsföretag och många andra. Inte minst viktigt är att politiker och andra beslutsfattare får se hur en bostad kan utformas för att dövblinda skall kunna leva självständigt och tryggt.