Absolut! Gravt rörelsehindrade och dövblinda är de två grupper som har störst nytta av boende med teknikstöd. De har också största chansen att få ett SmartBo förskrivet (ordinerat). Även om man av någon anledning inte önskar ha alla funktionerna så finns det en hel del intressant att plocka. Ett exempel: Den dörrtelefon för dövblinda som fanns i SmartBo förskrivs nu så flitigt att lagret tillfälligt tog slut hos leverantören.

Utförlig information om SmartBo och alla de funktioner som fanns där finns på det CD-ROM som ingår i informationspaketet om SmartBo. Informationen är tillgänglig för synskadade och punktskriftläsare. Informationspaketet, som också innehåller en videofilm om SmartBo och en interaktiv tur på CD-ROM, kan beställas från Hjälpmedelsinstitutet. Best nr 01801.

En 4-sidig artikel om SmartBo finns i den engelskspråkiga tidskriften Deafblind International Review Number 30 July – December 2002.