Arbetet organiseras i grupper. Förutom projektägargruppen som består av FSDB, Föreningen Fruktträdet och Mullsjö folkhögskola finns det en referensgrupp. I den ingår bl a Boverket, Dövblindteamen, Föreningen Furuboda, Hjälpmedelsinstitutet, Kommunförbundet, Konsumentverket, Landstingsförbundet, Sprida och WFDB och representanter för syn-, hör- och tolkcentraler.

För det praktiska genomförandet spelar ett antal arbetsgrupper en viktig roll. De skall vara ett stöd för projektledningen med sin expertkunskap om dövblindhet. Därför består arbetsgrupperna huvudsakligen av dövblinda brukare och har en dövblind sammankallande. Grupperna utarbetar förslag till hur Villa SmartBo skall inredas och utrustas. Det finns arbetsgrupper för

  • planlösning, inredning och fysisk tillgänglighet
  • hushållsmaskiner, tvätt- och diskmaskiner, husgeråd, badrum etc.
  • belysningsfrågor
  • kultur, avkoppling, hemelektronik (stereo, TV mm)
  • styrsystem, elektronik, data, tele och användargränssnitt
  • utbildning, demonstration, information, kontakt med media etc.