Egentligen började det några år in på 1990-talet när Handikappinstitutet (nuv. Hjälpmedelsinstitutet) gjorde några smart-hus-installationer hos rörelsehindrade personer. Erfarenheterna togs tillvara och utvecklades i det treåriga SmartBo-projektet åren 1997 – 2000. SmartBo täckte samtliga handikappområden, dvs rörelsehinder, syn- och hörselskador, dövblindhet men också demens och utvecklingsstörning. Under dessa tre år besöktes SmartBo av cirka 1500 personer från hela världen, däribland dövblinda från bl a Japan och Sydafrika.

Våren 2000 besöktes SmartBo av FSDB och dövblindkonsulenterna. De blev genast intresserade av att bygga upp något liknande med särskild inriktning på dövblinda. Brist på personella resurser hindrade projektet från att genomföras då.

I stället genomförs det nu med finansiering från Allmänna arvsfonden. Projektledare är Gerhard Elger, som tillsammans med Barbro Furugren var projektledare för Hi:s SmartBo-projekt.