Slutet av 1900-talet kom att präglas av informationsteknikens (IT) genombrott. Man började kommunicera via mobiltelefoner och datorer. Gamla önskemål om ”intelligenta” bostäder kunde förverkligas. Trygghet och komfort ökade med automatiska säkerhetsfunktioner och man kunde styra och övervaka sitt hem både när man var hemma eller bortrest. Chansen till ett tryggare och självständigare liv ökade även för människor med svåra funktionsnedsättningar.

SmartBo var Hjälpmedelsinstitutets (Hi) demonstrationslägenhet för ny teknik och ”intelligenta hem” åren 1997 – 2000. Där visade vi att med stöd av IT kan människor med svåra funktionshinder styra och övervaka viktiga funktioner i sitt hem. Det ger ökad självständighet, ökad kontakt med omvärlden och möjlighet att aktivt vara med i samhällslivet.

SmartBo lever vidare dels i Hi:s SmartLab-verksamhet, dels i projekt Villa SmartBo.